Systeem van terugroep (extra info)

Noodcentrale 112
Procedures
Vorige week is het nieuwe systeem van terugroep aangekondigd voor alle operatoren in de noodcentrales. Daarbij krijgen de operatoren die op vrijwillige basis hun collega’s in een handje komen toesteken, een bonus van 4 recuperatie-uren bovenop de betaling van de prestaties die hij of zij levert. Omdat er wat onduidelijkheid heerst over de concrete invulling van het systeem sommen we hier nog even de voorwaarden op.

Er is enkel sprake van een effectieve "terugroep" en dus ook een toekenning van de 4 recuperatie - uren als:

  • je wordt teruggeroepen om binnen de 24u een afwezige persoon tijdens de eerstvolgende shift of de shift daar direct op volgend te komen vervangen.
  • of je wordt teruggeroepen om binnen de week een afwezige persoon te vervangen. Dit kan slechts met een maximum van de  eerste 3 shiften. Dat wil zeggen dat de terugroepregeling met toekenning van 4 recuperatie - uren enkel van toepassing is voor de vervanging van de eerste 3 shiften. De vervanging van de shiften die daar op volgen, vallen onder de normale wijziging van dienstplanning.
  • en je een volledige 12 uren shift hebt overgenomen.

Het systeem van terugroep geldt ook bij crisissituaties zoals een hevig onweer of een zwaar verkeersongeval. Als je in dit geval bereid bent om je collega’s te komen helpen, dan krijg je hiervoor ook een bonus van 4 recuperatie-uren. Je krijgt deze bonus toegekend ongeacht het aantal uren dat je effectief bijstand hebt verleend. Crisissen laten zich immers niet in 12 uren hokjes stoppen.

De terugroepregeling is een proefproject dat van start is gegaan op 1 oktober 2013 en loopt tot en met 1 april 2014. Ondertussen blijft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken samen met de externe partners werken aan een onderhandelde oplossing voor de onderbezetting in de noodcentrales. Daarbij zal ook het systeem van terugroep regelmatig geëvalueerd worden.