Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Pompiers
Statut pécuniaire

erratum B.S. 10/12/2014

Verslag aan de Koning

Geïntegreerde wijzigingen:

16.10.2023
Koninklijk besluit
26 pagina's