B-Fast

De samenstelling van een B-FAST team hangt af van het type van interventie en dus van het type van ramp (overstromingen, vervuilingen, aardbevingen, vloedgolven, enz.). Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor de opsporing, de lokalisatie en de redding van personen die onder het puin bedolven zijn ten gevolge van instortingen door aardbevingen, ontploffingen en terreinverschuivingen.

Belgische interventiemodules die in het kader van B-Fast in het buitenland ingezet kunnen worden, zijn:

 

  • Urban Search And Rescue (USAR), waaronder hulpteams met honden
  • High Capacity Pumping (HCP)
  • Advanced Medical Post
  • Field Hospital
  • CBRN Detection and Sampling
  • Emergency Temporary Shelter
  • Water Purification

Belgische hulp in het buitenland wordt meestal op Europees niveau gecoördineerd. Op vraag van de Europese Unie stuurt België dan een B-FAST team (Belgian First Aid and Support team) uit. De FOD Binnenlandse zaken levert haar bijdrage aan B-FAST via DICa-DIR, het detachement voor interventie bij rampen in het buitenland. Dat detachement is ondergebracht bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid van Binnenlandse Zaken. De leden van DICa-DIR maken steeds deel uit van de brandweer of de Civiele Bescherming.

België heeft onder meer een B-FAST team uitgestuurd  na rampen in de Filipijnen, Haïti, Roemenië…

B-Fast oproepen

De vraag om hulp van een door een ramp getroffen land aan de Europese Unie, komt binnen via het Emergency Response & Coordination Centre (ERCC) van de Europese Commissie. Het ERCC verzamelt en analyseert informatie met betrekking tot rampen, monitort mogelijke risico’s, bereidt de ontplooiing van experten, teams en middelen voor en werkt samen met lidstaten om beschikbare middelen in kaart te brengen. Het ERCC geeft de vraag op haar beurt door aan de lidstaten. Elk land kan daarop een voorstel tot bijstand doen. Dat kan gaan van medische hulp over beschutting en opvang tot waterzuivering. Het land dat hulp vraagt, beslist daarop welk soort hulp ze bijvragen op basis van hun behoeften.