Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de rechtshulp en zaakschadevergoeding voor de personeelsleden van de hulpverleningszones.

Brandweer
Personeel

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 04.08.2014 -Pbl. 20.10.2014
04.08.2014
Koninklijk besluit
3 pagina's