Koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones.

Brandweer
Zonewerking

Het meerjarenbeleidsplan bevat de visie voor een hulpverleningszone voor zes jaar, onder andere op het vlak van prioriteiten, personeelsbeleid, middelen en posten. De zoneraad stelt dit document op.

Verslag aan de Koning

Geïntegreerde wijziging:

  • K.B. van 28.11.2023 – Pbl. 27.12.2023
27.12.2023
Koninklijk besluit
6 pagina's