40 Belgische USAR-specialisten nemen deel aan de oefening “EU Richter” in de Antillen

Civiele Bescherming
Evenement
Perscontact: 
Ophélie Boffa

Het Belgische B-FAST-team (Belgian First Aid & Support) neemt deel aan de Europese oefening “EU Richter” met zijn module Medium USAR (Urban Search And Rescue) van 22 tot 26 maart 2017. Deze oefening, die gefinancierd wordt door Frankrijk en de Europese Unie, maakt het mogelijk om de Europese en lokale actoren van de Civiele Veiligheid te trainen om samen het hoofd te bieden aan de gevolgen van een aardbeving en een tsunami van grote omvang.

Meer dan 1000 deelnemers

Volgens het scenario zal zich op dinsdag 21 maart 2017 een zware aardbeving met een magnitude van 8,5 voordoen in het noordoosten van Guadeloupe. Deze aardbeving zal een sterke impact hebben op de Antillen, en zal een tsunami teweegbrengen, die de kust van Martinique zal treffen. Gedurende 4 oefendagen zal de hele operationele hulpverleningsketen getraind worden: van het beheer vanuit de crisiscellen tot de operaties inzake opsporing, hulpverlening en beheer van slachtoffers op het terrein.

40 USAR-specialisten

De Belgische module “Medium USAR” (Urban Search And Rescue) werd gecertificeerd door de Verenigde Naties (INSARAG) in 2010 en opnieuw in 2015. De module voldoet dus aan de hoogste internationale normen om overlevenden van aardbevingen, explosies of instortingen te lokaliseren, te redden en te evacueren. Het team is samengesteld uit experten van de brandweer en de Civiele Bescherming, gespecialiseerd in opsporing en redding, die reeds geïntervenieerd hebben in Iran, Algerije, Haïti en Nepal. Zij maken deel uit van de FOD Binnenlandse Zaken en worden vergezeld door enkele experten van Volksgezondheid en Defensie. De FOD Buitenlandse Zaken coördineert de interdepartementale werking van B-FAST en zijn internationale samenwerking.

België moet elk jaar deelnemen aan een internationale oefening. Het risico om ter versterking opgeroepen te worden in de Antilliaanse regio is reëel. De USAR-specialisten hebben daarom meerdere doelstellingen:

  • Trainen in uitzonderlijke klimaatomstandigheden en hygiënische omstandigheden, gelijkaardig aan die in Haïti in 2010
  • Een opeenvolging van kritieke gevolgen beheren (tot uitbarsting gekomen geografische context, tsunami, kritieke infrastructuren, telecommunicatie,…)
  • De interoperabiliteit van hun middelen met de andere teams waarborgen
  • Hun procedures en USAR-interventiemodule testen

B-FAST organiseert de Belgische internationale bijstand in de landen die getroffen worden door een ramp van grote omvang en om dergelijke bijstand vragen. Deze snelle interventiestructuur werd opgericht in 2000 en coördineert de samenwerking tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Defensie en Volksgezondheid. Elk departement stelt zijn eigen capaciteiten, gespecialiseerd interventiepersoneel en expertise ter beschikking van B-FAST. Zo is B-FAST in staat om voortdurend op zeer korte termijn hoog gekwalificeerde en getrainde teams, alsook gespecialiseerde middelen te laten interveniëren in de landen die getroffen worden door een noodsituatie. B-FAST kan een breed scala aan hulpteams en -middelen inzetten, meer bepaald de USAR-module, de module High Capacity Pumping, een veldhospitaal, waterzuiveringsmiddelen of opvangmiddelen,…

ophelie.boffa@ibz.fgov.be