1722 lanceert nationaal wespenloket

Noodcentrale 112
Brandweer
Evenement
nationaal wespenloket

U hebt het in uw tuin of op uw terras misschien zelf al kunnen merken: het wespenseizoen is al even gestart. Deze insecten veroorzaken soms overlast en leiden tot ongerustheid. Om burgers naar de juiste informatie en hulp te leiden werd vandaag via de website van 1722 het Nationaal Wespenloket gelanceerd.

 

 

Om de noodcentrales 112 en 101 te ontlasten, werd in juli 2021 het e-loket www.1722.be gelanceerd voor niet-dringende brandweerhulp bij stormweer of wateroverlast. Dit e-loket wordt vandaag uitgebreid met een Nationaal Wespenloket. Via dit kanaal worden burgers ofwel snel en eenvoudig doorverwezen naar de website van hun lokale hulpverleningszone, waar ze alle nodige informatie vinden en hulp kunnen vragen ofwel komen ze in zones die nog geen e-loket hebben terecht op ons nieuwe nationale e-loket. 

Via het wespenloket kan de hulp van de brandweer of een private verdelger worden ingeschakeld voor het verdelgen van wespennesten in de buurt van woningen. Ook lezen burgers er hoe ze de Aziatische hoornaar, die schadelijk is voor honingbijen en hommels, kunnen herkennen. Enkel indien een dringende medische interventie vereist is, bijvoorbeeld bij een allergische reactie op een wespensteek of als iemand in de mond of keel gestoken is, is het nodig om het noodnummer 112 te bellen.

Met het nationaal wespenloket willen we de noodcentrale 112 verder ontlasten”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat burgers die te maken hebben met overlast door wespen en hoornaars, snel de weg vinden naar de juiste informatie en, indien nodig, de juiste hulp kunnen inschakelen.”