Regelgeving brandweer geactualiseerd

Brandweer
Regelgeving
Sinds vrijdag 8 februari 2013 staat er opnieuw een geactualiseerde “regelgeving voor de brandweer” online op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid. Dit is een verzameling van alle wetten, besluiten en omzendbrieven betreffende de organisatie van de brandweerdiensten die momenteel van kracht zijn.

De verzameling van regelgeving voor de brandweer bestaat uit verschillende hoofdstukken die elk een belangrijk onderdeel van de wettelijke bepalingen voor brandweerkorpsen bevatten:

 1. Algemene bepalingen
 2. Algemene organisatie
 3. Personeel
 4. Officieren
 5. Financieel aspect
 6. Materieel – uitrusting
 7. Bluswatervoorraden
 8. Inspectie
 9. Opleiding
 10. Coördinatie van de operaties
 11. Dringende geneeskundige hulpverlening
 12. Preventie (via de website van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie – besafe .be)
 13. Rampenplanning
 14. Accreditatie
 15. Informatie aan het publiek
 16. 112-centra

Op vraag van de brandweerkorpsen hebben de juridische dienst, het documentatiecentrum van het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid en de communicatiedienst van de Algemene Directie Civiele Veiligheid de koppen bij elkaar gestoken om de regelgeving voor de brandweer terug zo volledig, correct en gebruiksvriendelijk mogelijk online ter beschikking te stellen van de brandweerdiensten in België. In de rubriek “nieuwe teksten ” zal je bovendien steeds de laatste tien gepubliceerde teksten of wijzigingen aan de regelgeving kunnen terugvinden.

De laatste volledige versie van brandweerregelgeving dateert van 2008. De laatste jaren werden nieuwe teksten wel online geplaatst, maar is er geen volledige versie meer verschenen.

Meer informatie

 • De regelgeving voor de brandweer raadplegen
 • Vragen of suggesties in verband met de regelgeving voor de brandweer kan u stellen aan Johan Laekeman (documentatiecentrum van het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid) via volgend e-mailadres: DOCSCV@ibz.fgov.be.

Faire lien avec réglementation services d'incendie