Harmonisatie van de geluidstoestellen

Brandweer
Regelgeving
De ministeriële omzendbrief van 09.07.2013 werd gepubliceerd deze vrijdag 26 juli. Deze omzendbrief bepaalt de technische kenmerken van de bijzondere geluidstoestellen van de prioritaire voertuigen van de brandweerdiensten en van de civiele bescherming.

De ministeriële omzendbrief strekt ertoe het specifieke karakter brandweer - civiele bescherming, gedefinieerd door de Belgische norm van 1959 voor de pneumatische sirenes, te bewaren. Ingevolge het verschijnen van de elektronische sirenes, is een standaardisering noodzakelijk.

Er worden dus technische aanbevelingen, die specifiek zijn voor de elektronische geluidstoestellen, toegevoegd aan de Belgische norm NBN 549 van kracht voor de pneumatische sirenes. De lage toon, de hoge toon, de frequentie van de twee cycli en het geluidsniveau worden bepaald. De twee tonen wisselen elkaar af en volgen elkaar op.

Bovendien zal een minder luide nachtsirene worden toegevoegd aan de dagsirene. Deze zal gebruikt worden tussen 22 :00 en 06 :00 behalve indien de omstandigheden het gebruik van de dagsirene vereisen. Deze maatregel, die sedert lang verwacht werd, beantwoordt aan de bekommernis van de bewoners en de overheden om de geluidsoverlast veroorzaakt door de dringende opdrachten in de mate van het mogelijke te verminderen.

"Het evenwicht tussen de eisen van de hoogdringendheid en de rust van de mensen is moeilijk te vinden, en wij hopen dat deze maatregel hiertoe zal kunnen bijdragen" zegt Marc Looze, directeur Materieel en Nieuwe Technologieën bij de AD Civiele Veiligheid, ons.

De sirenes van de voertuigen die besteld zullen worden vanaf 01.01.2014 zullen aan deze aanbevelingen moeten beantwoorden. De voertuigen die voor deze datum besteld worden zullen voor uiterlijk 01.01.2017 moeten worden aangepast.

Wat de ambulances betreft, worden de technische kenmerken gedefinieerd in punt 2.4.7 van het bestek van de ambulances 112/type C (zie link hier)