De opleiding “BrandPreventieAdviseur” gaat opnieuw van start

Brandweer
Opleiding
In 2012 heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de organisatie van de opleiding “BrandPreventieAdviseur” (BPA) overgenomen. De eerste Franstalige sessie begon op 19 mei 2012 en de eerste Nederlandstalige sessie zal starten op 9 juni 2012.

Een BPA kan, individueel of in groep, gratis advies geven aan de burger die zijn woning wil beveiligen en de risico’s op brand wil verminderen.

De methodologie die tijdens deze opleiding gebruikt wordt, steunt op het principe van de “vormende dialoog”: “Ik begin een thema uit te leggen en vraag dan om beetje bij beetje hun ervaringen en hun indrukken hierover te delen. Zo ontwikkelen we samen de methodologie voor de uitwerking van een beveiligingsdiagnose”, zegt Christian Renard, instructeur, brandpreventie-technicus bij de brandweer van Charleroi en onderluitenant bij de brandweer van Beaumont.

De opleiding omvat twee pijlers. Een deel “brandpreventie” dat gebaseerd is op de kennis en competenties die al gekend zijn in de brandweerwereld zoals de gas- en elektriciteitsinstallaties. Het tweede deel “communicatie” vereist de interventie van specialisten in deze materie.

Deze opleiding, die vroeger gegeven werd door de Directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV) van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, wordt nu georganiseerd door de dienst opleiding van het KCCE. Dit jaar voorziet het KCCE twee sessies per taalgroep.

 

 

De eerste sessie loopt over twee zaterdagen zodat de vrijwillige brandweerlieden ze gemakkelijker kunnen volgen. Dit jaar wordt deze sessie gegeven in het provinciaal opleidingscentrum van Oost-Vlaanderen voor de Nederlandstaligen en in het provinciaal opleidingscentrum van Luxemburg voor de Franstaligen.

De tweede sessie vindt plaats op 2 opeenvolgende weekdagen in het kasteel van Florival waar de deelnemers de mogelijkheid krijgen om te logeren.

Na de twee opleidingsdagen moeten de deelnemers een praktijkstage doen die bestaat uit een bezoek aan een woning en de voorstelling van een beveiligingsdiagnose.

Dit jaar werden de deelnemers van de wachtlijst van SLIV gecontacteerd. Vanaf 2013 zal de opleiding openstaan voor alle brandweerdiensten.

De opdrachten van een BPA zijn meervoudig en bestaan uit:

  • het sensibiliseren van het publiek over de risico’s op brand en over de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om de woning te beveiligen;
  • het verstrekken van informatie over het brandpreventie-, detectie- en blusmateriaal;
  • het verstrekken van objectief en gratis advies aan mensen die hun woning willen bouwen of renoveren;
  • het analyseren van de privéwoningen en het voorstellen van een beveiligingsplan;
  • het evalueren, op vraag van de burger, van de specifieke maatregelen die deze genomen heeft;

Ze kunnen hun opdrachten uitvoeren in privéwoningen, maar ook via bijvoorbeeld informatiestands op diverse evenementen en door het geven van toelichting aan verenigingen.