Weldra zes nieuwe officiers voor de civiele bescherming

Civiele Bescherming
Rekrutering
Zes kandidaten zullen hun opleiding tot officier van de civiele bescherming beginnen. Vijf van hen op 01 november 2013 en de zesde een beetje later. De opleiding en de stages zullen 6 maanden tot 1 jaar duren.

De opleiding van 350 uur heeft betrekking op :

  • De algemene reglementering van de civiele bescherming, de deontologie, het arbeidswetboek
  • Het teamwerk
  • De noodplanning en de bevelvoering
  • Het dagelijkse operationele beheer
  • Het beheer van de chemische, bacteriologische, radiologische en nucleaire ongevallen
  • Het beheer van de branden, de opsporing en het bevrijden van slachtoffers
  • Het beheer van diverse gebeurtenissen zoals overstromingen, vervuiling, afdekken enz.

Deze opleiding wordt vervolledigd door praktijkstages op het terrein in continudienst in het gezelschap van een officier.

Vier kandidaat-officiers zijn aangenomen via een toegangsexamen, twee door een wervingsexamen.