Verhoging van de premie voor gaspakdragers

Civiele Bescherming
Regelgeving

De premie voor gaspakdragers stijgt van 297,48 euro per jaar naar 446,22 euro per jaar voor de operationele agenten die houder zijn van het getuigschrift. De verhoging van de premie treedt in werking op 01.09.2012. De nieuwe premie zal berekend en betaald worden vanaf deze datum.

Een medisch geschiktheidsonderzoek en zes uur training per jaar, alsook een bijscholing en een examen om de drie jaar, vormen de voorwaarden voor de toekenning van deze premie.

De driejaarlijkse bijscholing omvat:

  • Theoretische opleiding (1u)
  • Controle van het materieel (2u)
  • Praktijkoefeningen (3u)

De bijscholing eindigt met een theoretisch en praktijkexamen. Wanneer men slaagt, blijft het getuigschrift drie jaar geldig.

Meer info:

  • Ministerieel besluit van 17 oktober 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot toekenning van bepaalde toelagen aan het personeel dat titularis is van operationele graden bij de Civiele Bescherming
  • Ministerieel besluit van 17 juli 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2004 betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager