Postgraduaat Fire Safety Engineering (FSE) Tien kandidaten gefinancierd door het KCCE!

Civiele Bescherming
Brandweer
Opleiding
Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) werkt samen met de Universiteit Gent voor het postgraduaat Fire Safety Engineering (FSE). Het KCCE neemt een zeer groot deel van de kost van deze opleiding ten laste (€ 8000 voor 2 academiejaren) zodat tien leden van de brandweer en/of de Civiele Bescherming deze opleiding kunnen volgen.

Het academiejaar loopt over twee jaar (30 ECTS per jaar) en start de laatste week van september 2012.

« Brand is een complex fenomeen met een eigen dynamica. Dit heeft als gevolg dat een brandveilig ontwerp maken of beoordelen niet eenvoudig is. Voor complexe gebouwen is er wereldwijd een tendens naar ontwerpen op basis van het formuleren van doelstellingen (‘performance-based design’). In de opleiding komen verschillende aspecten uitgebreid aan bod: actieve en passieve brandbeveiliging, risico’s, menselijk gedrag, wettelijk kader, etc. » legt Bart Merci, professor aan de Universiteit Gent, uit. « Het postgraduaat programma, dat in het Engels gedoceerd wordt, vangt aan met een basisvak naargelang de oriëntatie van de vroegere studies. De deelnemers volgen ofwel het opleidingsonderdeel ‘Staal- en Betonconstructies’, ofwel ‘Thermodynamica en Warmteoverdracht’ ».

De algemenen cursussen worden in principe op vrijdag gegeven, terwijl de cursussen ‘Staal- en Betonconstructies’ plaatsvinden op donderdag (gedurende vier semesters) en het basisvak ‘Thermodynamica en Warmteoverdracht’ wordt op dinsdagnamiddag (gedurende 1 semester).

In ruil voor de financiering van deze opleiding kan het KCCE beroep doen op de gediplomeerden in het kader van federale projecten, en dit voor 30 dagen in de loop van de vijf jaar volgend op het behalen van het diploma.

Het KCCE kan ook overleggen met de verantwoordelijke van het FSE-programma zodat de thesissen een onderwerp behandelen dat nuttig is voor de federale overheid.

Voor meer informatie kan je surfen naar www.opleidingen.ugent.be

De toelatingsvoorwaarden:

  • brandweerofficier of officier bij de Civiele Bescherming zijn;
  • een goede kennis van het Engels hebben;
  • houder zijn van een diploma;
  • van architect
  • van (burgerlijk of industrieel) ingenieur
  • ander (aanvaard op basis van de persoonlijke competenties)
  • gemotiveerd zijn en bereid zijn om zich persoonlijk volledig te geven;
  • ruime ervaring hebben inzake brandveiligheid;
  • duidelijke belangstelling tonen voor fire safety engineering (FSE);

Geïnteresseerd? Stuur je kandidatuur naar de directeur van het KCCE, Johan.Schoups@ibz.fgov.be of naar de professor verantwoordelijk voor het FSE-programma : Bart.Merci@UGent.be.

2 officiëren - laureaten in 2011

Op donderdag 28 juni verdedigen twee brandweerofficieren hun thesis in the postgraduaatsopleiding FSE. Christian Gryspeert zal het hebben over ‘De invloed van rookverspreiding doorheen horizontale openingen op natuurlijke Rook en Warmte Afvoer (RWA) in industriële gebouwen’, terwijl Karel Lambert zijn ‘Experimentele studie van het gebruik van overdrukventilatie in een traphal bij een brandweerinterventie’ zal toelichten.

Zij zijn het levende bewijs dat de opleiding perfect in twee jaar af te werken valt met een voltijdse beroepsopdracht en hun eindwerken illustreren zeer goed hoe zinvol de opleiding is in het kader van preventie en interventie.