Europese Civiele Bescherming teams leveren bijstand aan België

Civiele Bescherming
Opleiding
Op 18 oktober 2013 lopen de eerste berichten binnen bij het onlangs opgerichte European Response Coordination Centre (ERCC) van de Europese Commissie: het botsen van een lage- en een hogedrukgebied in de buurt van Ijsland en Noorwegen zorgen voor superstorm op de Noordzee en veroorzaakt overstromingen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

België vraagt op 23 oktober bijstand van het Europees mechanisme voor Civiele Bescherming via het ERCC. Deze hulp komt aan in België op 25 oktober en wordt ingezet in en rond de haven van Antwerpen, het gebied dat het meest geteisterd wordt door de overstromingen. Vier hulpteams uit vijf verschillende Europese landen helpen onze reddingsdiensten met het zuiveren van drinkwater, het redden van mensen uit overstroomde huizen en het analyseren van de door de storm veroorzaakte chemische vervuiling.

Dit is het scenario voor de Europese rampenoefening die zal plaatsvinden van 25 tot en met 27 oktober 2013 op verschillende locaties in en rond de haven van Antwerpen (Ekerse Putten in het Antwerpse recreatiedomein Muisbroek, Fort van Wommelgem en BASF Antwerpen). Het doel van de oefening is het testen van de coördinatie van de Europese interventiemodules en hun onderlinge samenwerking. Zowel de Belgische lokale als nationale partners zullen bovendien voor de eerste keer elementen van host nation support opnemen.

De operationele eenheden van de civiele bescherming: nemen actief deel aan de oefening (inzet van middelen ter bestrijding van de watervervuiling, ondersteuning distributie drinkwater, installatie CP-OPS), maar leveren ook grootschalige logistieke ondersteuning aan de organisatie van de oefening.

Deze oefening is de eerste in een reeks van drie oefeningen in België, Luxemburg en Kroatië, en wordt mogelijk gemaakt met steun van de Europese Commissie. De oefenreeks wordt georganiseerd door een consortium van Europese partners onder leiding van de Algemene Directie Civiele Veiligheid. Ze kadert binnen het Europese Mechanisme voor Civiele Bescherming, een Europees samenwerkingsverband voor wederzijdse hulpbijstand tussen de lidstaten.

Voor de oefening in Antwerpen wordt nauw samengewerkt met de provincie en de stad Antwerpen, BASF, Algemene Directie Crisiscentrum (FOD IBZ), de dienst Noodplanning Provincie Antwerpen, de dienst Noodplanning Stad Antwerpen, Civiele Bescherming, Brandweer Antwerpen, gemeente Wommelgem, Defensie, Havenbedrijf Antwerpen, FOD Volksgezondheid, Politie (lokaal en federaal).

Met steun van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid.