Brevetten opleiding “natuurbranden” voor Belgische bevelvoerders

Civiele Bescherming
Brandweer
Opleiding
Op dinsdagavond 24 april 2012, heeft minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet de brevetten bosbranden (FDF1-2-3) overhandigd aan 10 brandweerofficieren van de brandweer van Luik, Waimes, Marche-en-Famenne, Houffalize, Vresse-sur-Semois, Rochefort, Wuustwezel, Brasschaat, Hasselt en Kalmthout, alsook aan een officier van de Civiele Bescherming van de operationele eenheid in Libramont.

« Deze opleiding is één van de antwoorden van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) op de bosbranden in de Hoge Venen en in de Kempen die in 2011 ongeveer 1 600 hectare vernield hebben » verklaart minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet.

« Na branden zoals deze van het voorjaar 2011 is het essentieel om zich te organiseren om rampen met een dergelijke omvang beter te kunnen bestrijden. Omdat deze branden redelijk zeldzaam zijn in België, beschikken we niet over de nodige ervaring. Het gaat om specifieke branden waarbij nood is aan geschikt materieel en opgeleid personeel », legt Thierry Huet, kapitein-commandant van de brandweer van Marche-en-Famenne, uit.

Na een studie van het KCCE bleek Frankrijk het land te zijn met de meest gestructureerde methode, waarbij middelen op het terrein en in de lucht gecoördineerd ingezet worden, met vele mogelijkheden tot versterking.

Daarom hebben elf leden van de Belgische civiele veiligheid er dan ook een opleiding van 4 weken gevolgd, verspreid over de maanden januari, februari en maart 2012, met het oog op het behalen van het brevet FDF (‘feux de forêt’ - bosbranden), niveaus 1 (teamlid), 2 (voertuigchef) en 3 (groepschef).

Om alle deelnemers toe te laten de interventies in een gemeenschappelijk en coherent kader uit te voeren, hebben ze er specifieke blustechnieken, strategieën voor de bestrijding van deze natuurbranden en verschillende bevelvoeringstechnieken geleerd.

« De tijdens deze opleiding ingezette middelen waren indrukwekkend. We werden zelfs ingewijd in het aansturen van een vliegtuig. Elk van ons kon persoonlijk een blusvliegtuig begeleiden om zo het moment van dropping ervan te bepalen » reageert Freddy Beukens, agent van de Civiele Bescherming van Libramont enthousiast.

« Deze eerste reeks opleidingen is nog maar het begin. Er is al voorzien om verder te gaan met de verwerving en de ontwikkeling van Belgische expertise ter zake, na de zomer van 2012, door nog meer diepgaande opleidingen aan te bieden zoals « bevelvoering op grote schaal » en « luchtsteun ». Ondertussen heeft België een akkoord gesloten met Frankrijk om de inzet mogelijk te maken van Franse brandblusvliegtuigen bij dit soort branden op het Belgische grondgebied, en samenwerkingsakkoorden voor het gebruik van de Belgische luchtsteunmiddelen zoals de heli van de Federale Politie zijn eveneens gerealiseerd », besluit de minister van Binnenlandse Zaken.

Daarnaast richtte het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) ook een federale werkgroep op om te zorgen voor de uitwerking van een standaard operatie procedure voor natuurbranden. Het doel is om een globaal en uniform antwoord te bieden dat iedereen toelaat om zijn opdrachten uit te voeren met het nodige materieel en de nodige competenties, en later ook een eigen “Belgische” opleiding natuurbrand.