Brevet I om toegang te krijgen tot de graad van brigadier

Civiele Bescherming
Opleiding
De cursussen van de tweede module van de opleiding voor het brevet I vonden plaats van 21 tot 31 mei laatstleden. De examens vonden plaats in juni. De vijf personen die deelnamen, zijn allemaal geslaagd.

Deze module behoort tot een opleiding die vijf modules omvat en die exclusief voorbehouden is voor de personeelsleden van de eenheden van de Civiele Bescherming. Wie slaagt voor alle modules, krijgt het brevet I waarmee je toegang krijgt tot de betrekking van brigadier in de mate van de beschikbare betrekkingen.

De derde module zal in het najaar gegeven worden.

De in totaal 252 uren opleiding van brevet I hebben betrekking op:

  1. Chemie – Nucleair –Hydraulica –Fysica – Elektriciteit – Administratieve opleiding – Pedagogie - Beheer van chemische interventies
  2. Materieel en interventietechnieken - Telecommunicatie
  3. Reddingstechnieken – Detectie van chemische en nucleaire stoffen - Vervuiling
  4. Dragen van het ademhalingstoestel (ARI)
  5. Dragen van het gaspak

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken geeft de cursussen. De modules kunnen over meerdere jaren gevolgd worden. Een slaagattest voor een examen blijft vijf jaar geldig, uitgezonderd de slaagattesten van modules 4 en 5 die een geldigheidsduur van drie jaar hebben. De personen die voldoen aan de voorwaarden om deel te nemen aan deze modules worden schriftelijk en persoonlijk gecontacteerd. Deelname is niet verplicht.