Nieuwe website : www.civieleveiligheid.be

Noodcentrale 112
Civiele Bescherming
Brandweer
Internationale missies
Evenement
De nieuwe website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken www.civieleveiligheid.be is sinds 22 april 2014 online.
Screenshot website

De brandweer en hulpverleningszones, de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en de operatoren en calltakers in de noodoproepcentrales staan centraal op onze nieuwe website. De doelstelling is het aanbieden van actuele, relevante informatie over civiele veiligheid aan deze doelgroepen.

Wat kan je er zoal terugvinden?

  • Nieuws over civiele veiligheid
  • Meer informatie over de hervorming van de civiele veiligheid en het project 112.
  • Standaard Operationele Procedures en opleidingen, uitgewerkt in het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid
  • Reglementering
  • De technische fiches en shortlists m.b.t. de aankoop van materieel
  • De online versie van de catalogus van de interventiemodules van de Civiele Bescherming
  • Contactgegevens

De hulpverleningszones, operationele eenheden van de Civiele Bescherming en noodoproepcentrales krijgen een login en paswoord voor deze website. Vraag dit dus aan bij jouw zone, eenheid of noodoproepcentrale en dan kan je alle documenten downloaden. Alle hulpverleners krijgen met andere woorden vrij toegang tot de website. We vragen wel om logins en paswoorden bijvoorbeeld niet op een openbare website of via sociale media te publiceren.

Nieuwsbrief Veiligheid

Samen met de vernieuwde website heeft de Algemene Directie Civiele Veiligheid, onder andere op vraag van de brandweer, ook het initiatief genomen om samen met de Algemene Directies Crisiscentrum en Veiligheid en Preventie een gemeenschappelijke nieuwsbrief over veiligheid te lanceren. Dit betekent concreet dat je op termijn slechts één nieuwsbrief m.b.t. veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken in je mailbox krijgt. De nieuwsbrieven Focus op de Civiele Bescherming, Focus op 112, Focus op de hervorming en Focus op het Kenniscentrum zullen vanaf 24 april alvast verleden tijd zijn ten voordele van deze nieuwe nieuwsbrief.

Schrijf je in voor de “Nieuwsbrief Veiligheid”  op onze website.

Vertel ons wat je ervan vindt via Twitter CivilSecurityBe  of e-mail com.scv@ibz.fgov.be.