Systeem van terugroep van start in noodcentrales

Noodcentrale 112
Arbeidsreglement
Sinds 1 oktober is in alle noodcentrales een systeem van terugroep in werking getreden. Het nieuwe systeem is uitgewerkt in nauw overleg met de vakbondsvertegenwoordigers van de noodcentrales en komt er naar aanleiding van de recente stakingen in de noodcentrales in Gent. Het gaat om een proefproject dat loopt tot 1 april en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd zal worden.

De vakbondsvertegenwoordigers en de FOD Binnenlandse Zaken hebben vorige week een akkoord bereikt over een nieuwe crisismaatregel, meer specifiek een systeem van terugroep. Daarbij krijgen de operatoren die niet moeten werken maar die op vrijwillige basis hun collega’s in de noodcentrale een handje komen toesteken, een bonus van 4 recuperatie-uren bovenop de betaling van de prestaties die hij of zij zal leveren.

Het systeem is op 1 oktober laatstleden in werking getreden en loopt bij wijze van project tot 1 april 2014. Het zal ondertussen geëvalueerd worden. De maatregel is geldig voor alle noodcentrales.

De nieuwe maatregel komt er naar aanleiding van een 24 uren staking die vakbonden op 23 september hebben gehouden in het Communicatie en Informatiecentrum (CIC) 101 van Gent om de onderbezetting van de noodcentrale aan te klagen.

Op het vakbondsoverleg dat daarop volgde, op 26 september 2013, zijn een aantal maatregelen afgesproken die ervoor moeten zorgen dat de situatie in het CIC van Gent op korte termijn verbetert. De FOD Binnenlandse Zaken heeft met de vakbonden afgesproken om binnen 4 weken opnieuw rond de tafel te zitten om de genomen maatregelen te evalueren.

Deze nieuwe maatregel zal hopelijk bijdragen tot het opklaren van de hemel boven het CIC van Gent maar kan ook nuttig zijn voor de andere noodcentrales (andere CIC’s of de hulpcentra 112/100) die tijdelijk met moeilijkheden qua bezetting zouden kampen.