Problemen met de CAD Astrid/Intergraph

Noodcentrale 112
Migratie
Op donderdag 29 augustus 2013 zijn er op diverse Tv-zenders reportages uitgezonden over problemen met het CAD systeem van Astrid/Intergraph dat gebruikt wordt in sommige 100/112 centrales om de alarmering en de uitruk van hulpdiensten aan te sturen. Ook in de geschreven pers zijn een aantal artikelen over deze problematiek gepubliceerd.

Het is duidelijk dat de operatoren in de noodoproepcentrales 100/112 niet mee aan de basis liggen van het soms gebrekkig functioneren van de CAD-applicatie. Het is immers het systeem en niet de operator dat een voorstel van alarmering/uitruk doet waarop de operator normalerwijze voor de volle 100% moet kunnen vertrouwen. Integendeel, zij verdienen ons volste respect omdat zij zelf vaak een alarmerings- uitrukvoorstel corrigeren wanneer zij vaststellen dat de alarmering/uitruk die door het systeem wordt voorgesteld manifest niet juist kan zijn.

De FOD Binnenlandse Zaken kent deze problemen, heeft deze in het verleden regelmatig in overlegplatformen aangekaart, maar heeft daar niet altijd gehoor gevonden. Daarom heeft de administratie in juni van dit jaar een concreet actieplan opgesteld dat voorziet in een optimalisatie van zowel het technisch platform CAD Astrid/Intergraph als dat van AEG/Prescom/CityGis. Dit gaat uiteraard verder dan louter het oplossen van de problemen met het kaartmateriaal en de berekening van de alarmering/uitruk.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft in haar perscommunicatie trouwens zeer expliciet naar dit actieplan verwezen.
Wat de CAD Astrid/Intergraph betreft, wil het Actieplan HC112/100 door concrete deelprojecten op korte termijn zorgen dat de applicatie in de 4 gemigreerde noodcentrales 112/100 (Gent, Leuven, Namen en Brugge) de operatoren toelaat om

  1. zelf voldoende secuur, accuraat en zonder risico op uitval, geheel of gedeeltelijk, de binnenkomende noodoproepen te verwerken
  2. de noodoproepen snel en correct te lokaliseren
  3. effectief de snelste en adequate middelen bij hulpverleningszones (en de brandweerdiensten) en bij de urgentiediensten van dringende geneeskundige hulpverlening te alarmeren en/of dispatchen.

Gezien de gekende probleempunten van de CAD Astrid/Intergraph is het op dit moment zeker niet aangewezen om de 5 Hulpcentra 112/100 die nog werken met de CityGis systemen (Antwerpen, Luik Bergen, Hasselt en Aarlen) naar de CAD Astrid/Intergraph over te zetten. Maar ook de CityGis systemen zijn op een aantal vlakken aan “modernisering” toe.

Het Actieplan HC112/100 wil dus ook voor die centrales door concrete, korte-termijn initiatieven ervoor zorgen dat deze kunnen beschikken over een technologisch platform dat

  1. stabiel is, d.w.z. een kleiner en aanvaardbaar risico geeft op uitval
  2. functioneel is, d.w.z. dat beschikt over de basis-functionaliteiten om zeker nog voor een periode van 3 jaar een goede dienstverlening te ondersteunen
  3. open staat voor de Europese verplichtingen; e-call en SMS voor doven en slechthorenden”.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft zowel aan de NV Astrid als aan de tandem AEG/Prescom/CityGis gevraagd om het actieplan te analyseren en een voorstel van uitvoering in te dienen, gekoppeld aan een duidelijke timing.

Van zodra die analyses gekend en goedgekeurd zijn, zullen we jullie daar zeker meer informatie over verschaffen.