Nieuwe verwerkingsknoppen, betere statistieken

Noodcentrale 112
Procedures
Vanaf maandag 27 januari 2014 krijgen de operatoren in de hulpcentra 100/112, die nog met de Citygissoftware werken, zeven nieuwe verwerkingsknoppen op hun computerscherm te zien. Het gaat om de hulpcentra van Luik, Hasselt, Antwerpen, Bergen en Aarlen.

Aan de hand van de nieuwe knoppen kunnen niet-dringende oproepen geregistreerd worden in een databank. Zo kunnen vanaf nu betere en meer betrouwbare statistieken getrokken worden. De knoppen zullen eerst in het hulpcentrum van Hasselt worden ingevoerd en getest. Als dat goed verloopt volgen de andere hulpcentra enkele dagen later.

De zeven nieuwe knoppen zijn: ‘info burger’, ‘info diensten’, ‘politie’, ‘storende oproep’, ‘verkeerde manipulatie’, ‘stoorlijn’ en ‘bedreigende oproep’. De nieuwe knoppen zijn opgesteld in overleg met de verantwoordelijken van de hulpcentra 100/112.

De belangrijkste reden dat we deze nieuwe knoppen invoeren, is omdat we daardoor meer betrouwbare statistieken gaan kunnen voorleggen aan onze partners en beleidsmakers.”, vertelt Erwin Hertens, directeur 112. “Zo gaan we bijvoorbeeld de cijfers rond storende oproepen nog beter in kaart kunnen brengen. We weten van onze operatoren dat een groot deel oproepen nodeloos en dus storend is. Tot nog toe was het niet duidelijk hoe zij deze oproepen officieel konden registreren, waardoor die oproepen achteraf ook niet in de databank terug te vinden waren. Om ondermeer de nodige budgetten te verkrijgen, bijvoorbeeld voor campagnes, is het nochtans belangrijk dat we onze argumenten grondig kunnen staven met gedetailleerde cijfers. Daarom voeren we de nieuwe knoppen in.”, zegt Erwin.

De knoppen worden geïntroduceerd in de hulpcentra 100/112 van Luik, Hasselt, Antwerpen, Bergen en Aarlen. In Luik zijn de snelle verwerkingsknoppen volledig nieuw, in de andere vier centra krijgen de bestaande knoppen een nieuwe naam. De operatoren van deze centra krijgen een infosheet ter beschikking met een overzicht van alle snelle verwerkingsknoppen aangevuld met wat extra uitleg.

De nieuwe verwerkingsknoppen sluiten nauw aan op de codes die de operatoren in de andere HC 100/112 gebruiken in het CAD-systeem. Omdat het ernaar uitziet dat de Citygis software nog even zal meegaan, is in overleg met de HC 100/112 verantwoordelijken beslist om de nieuwe knoppen alvast in te voeren.
Heb je nog vragen over de snelle verwerkingsknoppen? Dan kan je terecht bij de verantwoordelijke van het hulpcentrum of bij Lieselotte Kuipers van het project team 112 op lieselotte.kuipers@ibz.fgov.be .