Het nieuw systeem waarmee slechthorenden de meldkamers 112, 100 en 101 via SMS kunnen bereiken wordt nu uitgetest bij NV ASTRID.

Noodcentrale 112
Procedures
Het nieuw systeem waarmee doven, slechthorenden en mensen met een spraakprobleem de meldkamers 112, 100 en 101 via SMS kunnen bereiken wordt nu uitgetest bij NV ASTRID.

Op dit ogenblik kunnen doven en slechthorenden de meldkamers enkel contacteren via fax. Op termijn is het de bedoeling om sms’en naar de noodnummers 112, 100 en 101 mogelijk te maken. Indien alles correct werkt, kan de functionaliteit vermoedelijk rond april 2014 worden uitgerold in de noodcentrales die werken met CAD-technologie van ASTRID en zo snel mogelijk daarna in de noodcentrales die werken met AEG/CITYGIS-technologie.

Er zijn twee fasen voorzien:

  • In een eerste fase zal een beperkte groep van doven, slechthorenden en slechtsprekenden specifieke nummers  (niet 112, 100 en 101) ter beschikking krijgen om de meldkamers te contacteren. De operatoren in de meldkamers zullen de SMS-berichten ontvangen via een mailbox en kunnen daarna via SMS communiceren met de dove, slechthorende of slechtsprekende persoon om meer informatie over het incident in te winnen.
  • Daarna is er een registratieprocedure voorzien voor doven, slechthorenden en slechtsprekenden. De voorwaarden en modaliteiten van deze procedure zullen vastgelegd worden na evaluatie van de eerste fase.

Als mensen die niet geregistreerd zijn een SMS sturen, zullen zij een waarschuwingsbericht ontvangen dat ze de nooddiensten moeten opbellen.