42 operatoren van de centra 112/100 vanaf vandaag federaal ambtenaar

Noodcentrale 112
Federalisering
Op 1 oktober gaan 42 operatoren, die vorig jaar gekozen hebben voor een verlenging van het overgangsjaar, over naar het federaal statuut.

Sinds 1 november 2011 zijn al 159 personen federaal ambtenaar geworden in de hulpcentra 112/100. Bij 17 van hen is de overgangsperiode verlengd. Bij het begin van het federaliseringsproces is in totaal bijna 90% van de gemeentelijke operatoren in dienst in de hulpcentra, overgegaan naar de FOD Binnenlandse Zaken.

Erwin Hertens, Directeur 112: « De overgang is begonnen in november 2011. We komen nu op het einde van dit federaliseringsproces dat 23 maanden geduurd heeft. In naam van de Directie 112 en de hele Algemene Directie Civiele Veiligheid, en uit eigen naam, heet ik onze nieuwe collega’s van harte welkom ».

De overgang is gestart op 1 november 2011, moest een jaar duren en is uiteindelijk verlengd tot 30 september 2013 op vraag van de operatoren en hun vakbondsvertegenwoordigers. Het doel van de federalisering is om de kwaliteit van de dienstverlening en het personeelsbeheer in de hulpcentra 112/100 te harmoniseren. Tijdens het overgangsjaar hebben de gemeentelijke operatoren actualiseringsopleidingen gevolgd en zijn ze geëvalueerd.

59 operatoren zijn overgaan naar het federale statuut op 1 november 2012. Tijdens de verlenging van de overgang, zijn nog eens 58 andere operatoren hen gevolgd.
Onze nieuwe collega’s in de hulpcentra 112/100 komen het team aanvullen en versterken dat bestaat uit 222 federale operatoren die sinds 2009 aangeworven zijn door de FOD Binnenlandse Zaken, uit 38 brandweerlieden die samen werken in de hulpcentra 112/100 en uit de 317 calltakers die in de CIC 101 van de federale politie werken.

Jérôme Glorie, Directeur-generaal Civiele Veiligheid: « De federalisering van de "aangestelden 100" is gestemd in 2007, maar raakte in de vergetelheid tot 2010. Het personeel is nochtans het belangrijkste luik van het project 112. Waarom moesten de gemeentelijke aangestelden gefederaliseerd worden? In de wet 112 van 2011 is vastgelegd dat de behandeling van de noodoproepen voor 100% een federale bevoegdheid is. Het is dus logisch dat de aangestelden van de gemeenten waar de 100-centra geïnstalleerd zijn, federale operatoren zouden worden. Deze belangrijke stap is nu gezet. Er blijft nog enorm veel werk om het project 112 te realiseren, niet alleen op het vlak van human resources, maar ook om de ICT-middelen te verbeteren ».