Overgangsexamen niveau B - FOD Binnenlandse Zaken

Noodcentrale 112
Jobs
Vrijdag, 8 februari 2013, is er een dienstnota verschenen waarin de organisatie van het specifiek deel van een overgangsexamen niveau B voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken aangekondigd wordt. Deze informatie zullen jullie ook krijgen via het secretariaat van je noodcentrale en je kan dit ook raadplegen op het intranet. Dit gaat echter om een examen voor functies binnen andere diensten van de FOD Binnenlandse Zaken (zoals bijv. Dienst Vreemdelingenzaken). Het gaat dus niet over functies van niveau B voor calltakers of operatoren in de noodcentrales.

De dienst HR112 werkt momenteel aan een specifieke bevorderingsprocedure niveau B voor de centrales 100-112 en 101. Van zodra alle organisatorische en inhoudelijke aspecten volledig op punt staan, zal deze bevorderingsprocedure georganiseerd worden. Calltakers en operatoren die geslaagd zijn, zullen dan in een noodcentrale bevorderd kunnen worden naar niveau B en aangesteld worden als ploegleider of expert.

Je mag (als je aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet) uiteraard aan het examen dat nu wordt uitgeschreven deelnemen. Indien je slaagt en gunstig geplaatst bent als laureaat, betekent dit dat je bevorderd kan worden naar niveau B, maar dan in een andere dienst van Binnenlandse Zaken en dus niet als calltaker of operator in een noodcentrale.

Meer informatie over deelnemingsvoorwaarden, inschrijving en deelname aan dit specifiek gedeelte kan u vinden in de dienstnota en via de website van Selor (www.selor.be)  .