Campagne 2013: «14-daagse van de veiligheid» - Preventie van CO-vergiftiging

Brandweer
Informatiecampagne
Een campagne over brandveiligheid kan alleen maar slagen met de steun van de experts op het terrein: de brandweer.
Opgelet voor de stille mordenaar

Daarom vragen we nu reeds uw steun voor de campagne van de «14-daagse van de Veiligheid 2013», die plaatsvindt tussen 7 en 21 september 2013. Dit jaar kaart de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken het belang van preventie van CO-vergiftiging aan!

CO is een kleurloos, geurloos, smaakloos en niet-irriterend gas dat vrijkomt bij slechte of onvolledige verbranding. Iedereen die de woning verwarmt op gas, kolen, hout, petroleum, pellets, stookolie, enz. kan ermee te maken krijgen. CO kan zowel bij gasboilers als bij kachels, open haarden en andere verwarmingstoestellen met brandstof ontstaan.  Het is dus belangrijk om de nodige voorzorgen te nemen!

Om deze levensbelangrijke boodschap tot bij de burger te krijgen, vragen we dus de medewerking van de brandweer! Jaarlijks nemen heel wat korpsen actief deel aan de 14-daagse van de Veiligheid (vorig jaar ging het opnieuw om meer dan 100 brandweerkazernes). Sommige kazernes houden in september/oktober een opendeurdag, andere korpsen organiseren informatiemomenten of verspreiden de boodschap via lokale overheden en organisaties. Alle acties zijn welkom en kunnen uiteraard terug op de nodige ondersteuning van Binnenlandse Zaken rekenen in de vorm van gratis campagnemateriaal.

Hoe kan u deelnemen:

  • Organiseert u een opendeurdag of evenement?  Schrijf u in via het online-formulier op onze website!

Wat kan u van ons verwachten:

  • Wij stellen vanaf eind augustus gratis campagnemateriaal (folders, interactieve webpagina, powerpoint-presentatie) ter beschikking dat u kan gebruiken om de burger te sensibiliseren rond het centrale thema van preventie van CO-vergifting.

Na de bevestiging van uw inschrijving zullen de concrete data meegedeeld worden waarop u dit campagnemateriaal kan komen afhalen te Brussel.


Voor meer informatie over de Campagne«14-daagse van de veiligheid», kan u via e-mail op het adres:  sliv@ibz.fgov.be

We willen u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking.