Koninklijk besluit van 28 september 2023 betreffende het federaal strategisch comité voor de hulpverleningszones en betreffende het nationaal orgaan voor de hulpverleningszones.

Brandweer
Representatief orgaan van de zones
28.09.2023
Koninklijk besluit
7 pagina's