Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Brandweer
Administratief statuut

errata B.S. 22.01.2015 en B.S. 11.05.2015 en B.S. 24.11.2015 en B.S. 18.03.2016 en B.S. 10.04.2017

Verslag aan de Koning

Geïntegreerde wijzigingen:

29.12.2023
Koninklijk besluit
92 pagina's