Koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan.

Brandweer
Basisnormen
Brandpreventie

Geïntegreerde wijzigingen :

  • K.B. van 30.07.2018 – Pbl. 28.08.2018
28.08.2018
Koninklijk besluit
9 pagina's