Koninklijk besluit van 12 juli 2019 betreffende de opleiding van de leden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten

Civiele Bescherming
Opleiding
Personeel

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 17.02.2023 – Pbl. 06.04.2023
  • K.B. van 28.09.2023 – Pbl. 16.10.2023
16.10.2023
Koninklijk besluit
19 pagina's