Interpretatie - Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Definitie van de oppervlakte van een compartiment

Brandweer
Basisnormen
Brandpreventie

Geïnterpreteerde wetgeving

Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.
Van toepassing in:
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Definitie van de oppervlakte van een compartiment

De oppervlakte is de oppervlakte van de vloer, zonder aftrek van de oppervlakte van de kolommen, muren of andere elementen die op de vloer rusten.

Voor de figuur hierboven: oppervlakte S = L x l , geen vermindering wordt in rekening gebracht

De oppervlakte van de omsloten trappenhuizen en van de omsloten kokers wordt wel afgetrokken omdat zij geen deel uitmaken van het compartiment.

De oppervlakte S van een compartiment wordt geïllustreerd door de oppervlakte van het grijze vlak in bovenstaande figuren.

24.01.2013
2 pagina's