Contact

Je bent een burger

De Civiele bescherming biedt geen eerstelijnshulp aan de bevolking. Als burger kan je je dus niet rechtstreeks tot de civiele bescherming wenden. Als je dringend hulp nodig hebt, bel dan de noodnummers 112 (ziekenwagen en brandweer) of 101 (politie).

Je bent een operationele partner of overheid

De Civiele bescherming intervenieert ter versterking van andere hulpdiensten met personeel en gespecialiseerde middelen. Alleen de operationele partners en overheden kunnen hen rechtstreeks 24/24 en 7 dagen/7 contacteren, ofwel via 112 ofwel via de centrale van de eenheid:

  • Franstalige operationele eenheid: 042 57 66 00
  • Nederlandstalige operationele eenheid: 03 653 24 22