Jeugd in de kijker op de internationale dag van de brandweer

Fire brigade
Event

Op 4 mei wordt de jaarlijkse ‘Internationale Dag van de Brandweer’ gehouden.  Elk jaar opnieuw eren we die dag onze brandweerlieden voor hun toewijding, verbondenheid en opoffering. Dit jaar zetten we onze toekomstige helden op de voorgrond: de jeugdbrandweer en brandweerkadetten.  Ze vertellen hoe zij hun bijzondere hobby beleven.

Brandweerlieden riskeren elke dag opnieuw hun leven om de levens en eigendommen van anderen te beschermen.  We vinden dit vaak vanzelfsprekend en worden er meestal aan herinnerd bij tragische incidenten.  In het bijzonder herdenken we op deze dag dan ook de brandweerlieden die het leven lieten bij een interventie, terwijl ze deden waarvoor ze werden opgeleid en de taak uitoefenden waarop ze fier waren.

Het is uiterst belangrijk dat ook jongeren de stap zetten naar de vrijwillige of beroepsbrandweer.  En dat kan bij de jeugdbrandweer of in de kadettenopleiding.  De jeugdbrandweer is een jeugdvereniging waar je vanaf 12 jaar speciale technieken kan leren (EHBO, knopen leggen, radiocommunicatie, kleine branden blussen, ...).  Vanaf 16 jaar kan je terecht bij de brandweerkadetten.  Je volgt dan een opleiding aan de brandweerschool die je voorbereidt op de job van brandweerman/-vrouw.

Hoe het er in de praktijk aan toe gaat bij de jeugdbrandweer en de brandweerkadetten vroegen we aan vier jongeren: Luna (16 jaar, jeugdbrandweer post Ieper), Killian (18 jaar, jeugdbrandweer post Boom) en de broers Florent en Lucas (18 jaar, brandweerkadetten aan de brandweerschool van Luik).  Met een beetje geluk vormen zij een inspiratiebron voor andere jongeren om zelf de stap te wagen.

Hun verhalen lees je hier.

 

 

steven.vermeulen@ibz.fgov.be