Ministeriële omzendbrief van 10 oktober 2019 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en van de Civiele Bescherming.

Feuerwehr
Zivilschutz
Personal
administrativer Status

Geïntegreerde wijzigingen:

22.12.2022
Ministeriële omzendbrief
12 pagina's