Documentation

Standaard operationele procedures

Het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) staat in voor het verzamelen, verwerken, ontwikkelen en verspreiden van knowhow en expertise over en ten voordele van de civiele veiligheid. Het uitwerken van Standaard operationele procedures (SOP) maakt deel van uit van deze opdracht.

Opleiding

Training & oefening

Oefenkaarten voor de brandweer

Presentaties & congressen

Presentaties en congressen van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

Regelgeving

Verzameling van de wetten, besluiten en omzendbrieven over de Civiele Bescherming