Samenwerkingsakkoord van 27 maart 2017 tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Brandweer
Personeel / statuten van het personeel van de zones
10/11/2017
Samenwerkingsakkoord
6 pagina's