Ordonnantie van 23 juni 2017 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het brussels hoofdstedelijk gewest en de federale staat tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het ...

Brandweer
Personeel / statuten van het personeel van de zones

Ordonnantie van 23 juni 2017 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het brussels hoofdstedelijk gewest en de federale staat tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Ordonnantie
7 pagina's