Nieuws

Op 10 december 2018 houdt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zijn eerste stakeholderparticipatiemoment. Tijdens deze bijeenkomst gaat Binnenlandse Zaken voor zijn noodcentrales 112 op zoek naar meer duidelijkheid en eenduidigheid over wanneer iets echt dringend is en wanneer niet. Dit doen ze samen met burgers, operatoren uit de noodcentrales, de hulpdiensten en andere overheidsorganisaties.
Op zaterdag 10 november zullen de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en vertegenwoordigers van de transportsector een akkoord ondertekenen voor de identificatie van de energiebronnen die gebruikt worden in de voertuigen van vervoersmaatschappijen. De energiebron zal zichtbaar weergegeven worden door een gestandaardiseerd symbool dat snel en gemakkelijk herkenbaar is voor de hulpdiensten. Op die manier kunnen ze hun veiligheid op de plaats van een incident en de zorg voor de slachtoffers optimaliseren.
CTIF
Zoals reeds aangekondigd organiseert de Belgische afdeling van CTIF, de internationale organisatie voor de brandweer, op 9 en 10 november 2018 in Brussel een internationaal seminarie, rond het thema Fire, Rescue & New Challenges.
Op 3 en 4 oktober 2018 organiseert het veiligheidsnetwerk ASTRID de ASTRID User Days in Brussel. De gelegenheid bij uitstek voor de hulp- en veiligheidsdiensten om de innovaties te ontdekken op het gebied van kritische communicatie, geolokalisatie, alarmering, dispatching, drones, ... Schrijf u hier gratis in.
De gemeenteraadsverkiezingen zullen een impact hebben op de hulpverleningszones en haar organen.
Nest Aziatische hoornaar
Sinds de melding en bevestiging van een aantal nesten van de Aziatische hoornaar dit jaar heeft het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) een voorlopige richtlijn verspreid naar de verschillende hulpverleningszones in België met betrekking tot de neutralisatie van deze diersoort.
Défilé 21/07/2018
De Algemene Directie Civiele Veiligheid wil hierbij iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van de Nationale Feestdag.
De Civiele Veiligheid zet 19 voertuigen van de hulpverleningszones en de Civiele Bescherming, samen met hun personeel in de kijker. Dit detachement zal geleid worden door een vrouwelijke officier van de Civiele Bescherming. Er zullen ook een honderdtal jonge brandweerlieden te voet defileren. Ze zullen voorafgegaan worden door een historische manuele brandbluspomp uit 14-18 van de brandweer van de Westhoek.
CTIF : Fire, Rescue & New Challenges
CTIF, de International Assocation of Fire and Rescue Services, heeft als belangrijkste objectief het ondersteunen en stimuleren van samenwerking tussen de brandweerdiensten en andere hulpdiensten van over de hele wereld. Deze organisatie werd in 1900 opgericht en telt ondertussen 39 leden, waaronder België, maar ook andere Europese landen en de Verenigde Staten van Amerika.

Paginas

Abonneren op Nieuws