Nationale feestdag van 21 juli 2018

Noodcentrale 112
Civiele Bescherming
Brandweer
Evenement
De Civiele Veiligheid zet 19 voertuigen van de hulpverleningszones en de Civiele Bescherming, samen met hun personeel in de kijker. Dit detachement zal geleid worden door een vrouwelijke officier van de Civiele Bescherming. Er zullen ook een honderdtal jonge brandweerlieden te voet defileren. Ze zullen voorafgegaan worden door een historische manuele brandbluspomp uit 14-18 van de brandweer van de Westhoek.

 

Ter herdenking van de Eerste  Wereldoorlog draait alles op 21 juli 2018 rond het thema “respect voor het verleden, vertrouwen in de toekomst”. De nationale feestdag is de gelegenheid om hulde te brengen aan de vrouwen en mannen die zich bij de burgerlijke en militaire diensten dagelijks inzetten voor België en zijn inwoners. Op deze dag zetten we hun expertise, knowhow en motivatie in de kijker. Daarnaast is er aandacht voor de complementariteit van de opdrachten en de samenwerking tussen de verschillende actoren (Civiele Bescherming, brandweer, politie, personeel voor de dringende geneeskundige hulpverlening, douane, militairen, …).

Samenstelling van het defilé van de Civiele Veiligheid:

21 juli is eveneens een groot feest voor de bevolking in de straten van Brussel. De Civiele Veiligheid is ook aanwezig in het Veiligheidsdorp van Binnenlandse Zaken (Zavel) om op ludieke wijze informatie te geven over haar hulpdiensten.

  • Bezoekers die interesse hebben voor het beroep van brandweerman, krijgen uitleg over het federaal geschiktheidsattest (FGA).
  • Jonge brandweerlieden doen reddingdemonstraties en organiseren spelletjes voor kinderen.
  • De hondengeleiders van de Civiele Bescherming en de brandweer lichten hun opsporingstechnieken toe via demonstraties.
  • In een aan 112 gewijde ruimte leren kinderen het noodnummer kennen en leren volwassenen de app 112 BE gebruiken.

 

Meer info op www.2107.be