Kenniscentrum voor Civiele Veiligheid organiseert proeven voor Dir-CP-Ops

Civiele Bescherming
Brandweer
Opleiding
Het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) organiseert vanaf juni proeven om het getuigschrift Dir-CP-Ops te behalen.

De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden die bepaald zijn in het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid om de functie van Dir-CP-Ops uit te oefenen, kunnen deze in 2018 al afleggen op volgende data:

  • In campus Vesta in de provincie Antwerpen voor de Nederlandstalige assessment op 12 juni, 23 juni, 21 september en 8 oktober.
  • In de brandweerschool van de provincie Luik (Institut Provincial de formation des agents des services de sécurité et d’urgence) voor de Franstalige assessment op 6 juni, 4 oktober en 22 november.

Kandidaten die wensen deel te nemen aan dit assessment, moeten houder zijn van het brevet OFF3 en van het brevet crisissituatiebeheer of van een brevet dat ermee gelijkgesteld is in artikel 69 van het Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.
Inschrijven kan via mail te sturen naar kcce-forop@ibz.fgov.be met duidelijke vermelding van de datum waarop u wil deelnemen, en toevoeging van de nodige documenten die aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet om deel te nemen aan het assessment.”

Het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid voorziet dat in de toekomst, de Directeur Commandopost Operaties (Dir-CP-Ops) zal moeten beschikken over een getuigschrift, bepaald door de Minister.

Meer info: