Educatief verlof in Vlaams en Brussel gewest verlengd

Brandweer
Opleiding
Vrijwillige brandweermensen kunnen ook in 2018 educatief verlof krijgen in hun hoofdberoep voor het volgen van een aantal specifieke modules uit de nieuwe brevetopleidingen. Deze modules zijn erkend omdat deze ook een nut kunnen hebben in de privé-sector.

De erkenningscommissie van het Vlaams gewest heeft op 27 maart 2018 de erkenning voor de 10 reeds erkende delen van de brandweeropleiding verlengd met een jaar, ingaand op 21 maart 2018, dus aansluitend op het aflopen van de vorige erkenning.

De erkenningscommissie van het Brussels gewest heeft op 27 maart 2018 de erkenning van de 8 reeds erkende delen van de brandweeropleiding verlengd met een jaar, ingaand op 27 maart 2018. Er werden ook 2 nieuwe opleidingen erkend: FOROP 2 en de zgn. deltaopleiding voor B02.

Hieronder vind je een overzicht.

Vlaams en Brussels gewest     
Cursus Brandweerman (B01) deel 1,module 2, 3 en 6100u
Cursus Brandweerman (B01) deel 2,module 7 en 9      35u
Cursus Brandweerman (B01) deel 2, module 8 41u
Cursus Brandweerman (B01) deel 2, module 10 en 11 36u
Cursus Sergeant (M01) deel 1, module 1, 2, 3, 4 en 5118u
Cursus Sergeant (M01) deel 2, PREV 1  40u
Cursus Sergeant (M01) deel 2, FOROP 1 40u
Cursus Kapitein (OFF 2) deel 2, PREV 2 80u
Cursus FOROP 2 40u
Cursus ‘delta-opleiding’ voor houders van brevet brandweerman -> toegang tot B02 (korporaal)

 61u


Voor het Waals gewest is de erkenning afgelopen op 31 juli 2017. De verlenging van de erkenning is lopende en zal ingaan vanaf de datum waarop de beslissing door de Waalse erkenningscommissie genomen wordt.

De omzendbrief van 10 november 2016 – educatief verlof voor vrijwillige brandweerlieden - prestatievergoeding zal binnenkort aangepast worden.