De Civiele Bescherming aanwezig op alle fronten

Civiele Bescherming
Informatiecampagne
Eind juni waren er enkele 'spectaculaire' interventies van de Civiele Bescherming.

Dit was het geval in Zwijndrecht op het terrein van een Seveso-bedrijf na een lek uit een naftatank (koolwaterstof). De Civiele Bescherming bood ondersteuning aan het betrokken bedrijf en aan de brandweer van Antwerpen, zodat zij het product veilig konden evacueren en ervoor konden zorgen dat er geen gevaar was voor de gezondheid van de omringende bevolking.

Gedurende iets meer dan een week werden dagelijks meer dan 20 medewerkers van de Civiele Bescherming ingezet om de eerstelijnsdiensten bij te staan.

Bij deze interventie werden de volgende middelen ingezet:

  • de inzet van een drone 24 uur per dag: voor beeldvorming en effectieve en voor het efficiënt beschuimen van oppervlakte ;
  • de inzet van een blusmonitor: superkanon, 3.000 m slangen, 5 pompunits en 2 schuimtanks om in geval van brand te koelen of te blussen en om de bluswatertank van het bedrijf te vullen ;
  • de aanwezigheid van een adviseur gevaarlijke stoffen ;
  • het gebruik van materiaal om de beschadigde bund (grote tank waarin de nafta was opgeslagen) te verstevigen : bigbagvuller, merlo, zandzakken, enz.

Dit was ook het geval in Luik bij de brand in de Kennedytoren, om het optreden van de brandweer te versterken, met name door het beschikbaar stellen van een drone en een HFS 450 pomp die 11.000 liter water per minuut uit de bedding van de Maas kan pompen om de brandslangen van water te voorzien. In de dagen na de brand bleef het team van de Civiele Bescherming de politie en brandweer bijstaan in de herstelfase, door te helpen bij de opruiming van het getroffen gebied.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de grootschalige operaties die de Civiele Bescherming de afgelopen weken heeft uitgevoerd. De Civiele Bescherming staat echter elke dag met haar middelen en expertise klaar voor de veiligheid van de burgers.