CTIF Belgium organiseert seminarie: ‘Fire, Rescue & New Challenges’ op 9 en 10 november 2018

Internationale missies
Brandweer
Informatiecampagne
CTIF, de International Assocation of Fire and Rescue Services, heeft als belangrijkste objectief het ondersteunen en stimuleren van samenwerking tussen de brandweerdiensten en andere hulpdiensten van over de hele wereld. Deze organisatie werd in 1900 opgericht en telt ondertussen 39 leden, waaronder België, maar ook andere Europese landen en de Verenigde Staten van Amerika.
CTIF : Fire, Rescue & New Challenges

Om dit alles te bereiken zorgt CTIF onder meer voor wetenschappelijk onderzoek, de publicatie van artikels en rapporten, de organisatie van verschillende commissies en werkgroepen en de samenwerking met andere instanties dan de reddingsdiensten die zich ook bezig houden met preventie en veiligheid. Meer info kan gevonden worden op http://www.ctif.org/ 

De vertegenwoordiging van België in CTIF verloopt via het Federaal Kenniscentrum van de Civiele Veiligheid (KCCE) van de FOD Binnenlandse Zaken. Het National Committee van CTIF Belgium wordt voorgezeten door Majoor Tom Van Esbroeck, sinds 2009 als deskundige gedetacheerd op het KCCE. Hij wordt bijgestaan door mevrouw Natalie De Backer, secretaris. Verschillende Belgische experts zetelen via het KCCE in CTIF-commissies.  Het gaat dan om de Commission for Hazardous Materials (Kolonel Dirk Geens) en de Working Group for Education and Training (Kapitein Francis Cloth). Recent werd ook de Working Group for Fire Investigations opgericht, waarin België ook vertegenwoordigd is (Majoor Jan Leenknecht en Luitenant Luc De Lombaert). Er zullen binnenkort ook experten deelnemen aan de Commission Forest Fires.

Verder moet ook de Commission for Extrication and New Technology zeker vermeld worden, waarvan Majoor Tom Van Esbroeck, voor een tweede termijn chairman is.  Brandweerman Kurt Vollmacher van de hulpverleningszone Centrum is lid en projectleider ISO binnen deze Commissie. Het ISO project ‘Rescue information’ (ISO Working group 7 + Taskforce rescue information) is het meest significante project van de Commission for Extrication and New Technology.  ISO staat voor International Organization for Standardization, waarbij het doel is te komen tot het standaardiseren van informatie, die door de industrie en autoconstructeurs ter beschikking gesteld wordt aan de zogenaamde first responders.

Naast andere ondersteunende initiatieven (bvb. CTIF Competition Games), zorgt CTIF Belgium voor de verspreiding van kennis, informatie en best practices naar de Belgische brandweer en haar federaties. Nieuwe inzichten en technieken worden rechtstreeks opgenomen in de brevetopleidingen voor de brandweer via het KCCE.   

In dit kader zal het CTIF Belgium op 9 en 10 november 2018 een seminarie organiseren, rond het thema Fire, Rescue & New Challenges.  Op dit seminarie zullen verschillende sprekers uit binnen- en buitenland presentaties doen rond nieuwe technologieën, zoals de inzet van drones bij interventies, de best practices voor voertuigen op alternatieve energie, rond de gepubliceerde ISO standaard en de laatste ontwikkelingen inzake de gezondheid van de brandweerlieden. Qua doelpubliek kijken we naar de officieren van de Belgische hulpverleningszones. De voertaal is Engels, maar er wordt vertaal voorzien.

Dus: Save the date ! Meer informatie volgt in de loop van de komende maanden.

Meer informatie:

http://ctif.org/events/fire-rescue-new-challenges-ctif-seminar-brussels-november