Astrid-veiligheidscommissie

Noodcentrale 112
Civiele Bescherming
Brandweer
Informatiecampagne
Het jaarverslag 2017 van de Astrid-veiligheidscommissie is beschikbaar.

De invoering van het digitaal loket in Vlaanderen laat toe om de behandeling van de dossiers te versnellen en er werden aanbevelingen geformuleerd om de veiligheid van de intervenanten te garanderen.