Strijden tegen het Ebolavirus

Civiele Bescherming
Brandweer
Internationale missies
Interventie
De Belgische Civiele Veiligheid is actief betrokken bij de strijd tegen de ebola-epidemie die momenteel West-Afrika treft.

We kunnen niet onverschillig blijven tegenover deze epidemie die sinds begin dit jaar woedt.

Het ebolavirus veroorzaakt hemorragische koorts die lever- en nierletsels tot gevolg heeft. Het is besmettelijk door contact met lichaamsvloeistoffen (bloed, speeksel, …) van een besmet persoon, maar niet via de lucht (hoesten of niezen), zoals bij een verkoudheid of de griep.

Gezien de dramatische situatie van de bevolking in de landen die getroffen zijn door deze epidemie, die de meest dodelijke is sinds de ontdekking van de eerste gevallen in 1976, heeft België beslist om hulp te bieden aan de reeds precaire gezondheidsdiensten van deze landen om de patiënten met het virus te behandelen en de epidemie onder controle te krijgen.

De Civiele Veiligheid heeft een team samengesteld dat actief meerdere interventies voorbereidt om deze bevolking te helpen.

Concreet is het eerste initiatief van onze algemene directie het sturen van hulpverleningsvoertuigen naar Guinee-Conakry, één van de landen die het meest te lijden heeft onder de ravage van het ebolavirus : 8 gedeclasseerde voertuigen van de Civiele Bescherming (bestelwagen, jeep, pick-up,…) en 15 Unimogs (vrachtwagen voor alle terreinen) van Defensie werden reeds verzameld.

Op 16 oktober laatstleden werd een oproep gelanceerd opdat de hulpverleningsprezones oude, niet-gebruikte ambulances – die nog steeds rijden, maar die ergens achteraan in een garage staan te staan in afwachting tot « ik weet niet wat » hen een nieuw leven geeft -  te onzer beschikking zouden stellen. De behoeften inzake voertuigen van de Guinese Civiele Bescherming zijn zodanig groot dat de prezones een enorme humanitaire geste kunnen stellen door hen deze te schenken.

Ons doel is om een dertigtal voertuigen te verzamelen.

U kunt alle informatie over deze inzameling van ambulances hier terugvinden.

Er zouden weldra andere initiatieven genomen moeten worden.