Interpretatie - Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Wijzigingen van KB van 20 mei 2022

Brandweer
Basisnormen
Brandpreventie

Geïnterpreteerde wetgeving

Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.

 

Van toepassing in:
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Koninklijk besluit van 20 mei 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.

Wijzigingen van het KB van 20 mei 2022

Het koninklijk besluit van 20 mei 2022 bevat verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe op te richten gebouwen, onder andere is er een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van gevels, parkings, stookafdelingen en liften die in de gebouwen worden geïnstalleerd.

Voor de gevels, brengt de evolutie naar energieneutrale en duurzame gebouwen nieuwe risico’s met zich mee die op een doeltreffende manier dienen aangepakt te worden. Voortaan is voor hoge gebouwen het gebruik van brandbare materialen zoveel mogelijk beperkt (al is er ook een alternatief voorzien via een grootschalige proef), en voor middelhoge gebouwen zijn bijkomende maatregelen voorgeschreven bij buitengevelisolatiesystemen om brandvoortplanting via de gevel te beperken.

Voor de parkings, zorgen de toename van het gebruik van kunststoffen in de voertuigen, het gebruik van alternatieve brandstoffen en de innovaties in de bouw van de garages zelf voor een wijziging in de risico’s van voertuigenbranden in ondergrondse parkeergarages. Voortaan nemen de te nemen brandveiligheidsmaatregelen en de betrouwbaarheid daarvan toe met de oppervlakte en/of diepte van de parking.

Voor de stookafdelingen, bevat de laatste revisie van de Belgische norm NBN B 61-001 niet langer voorschriften inzake brandveiligheid. Hierdoor volstaat het niet langer om de toepassing van deze Belgische norm verplicht te stellen, maar dienen de voorschriften inzake brandveiligheid van stookplaatsen in het koninklijk besluit van 7 juli 1994 opgenomen te worden. Daarin hebben we ook rekening gehouden met de technologische evolutie en de grote verscheidenheid aan verwarmingssystemen. Voortaan houden de voorschriften voor de brandbeveiliging rekening met het verbrandingsdebiet van het verbrandingstoestel (in plaats van het nominaal vermogen), de brandlast van de brandstofopslagruimte en het soort van brandstof (gas, vloeibaar of vast).

Voor de liften, zijn er nu verschillende oplossingen die toelaten om in middelhoge gebouwen een lift en een binnentrap als één geheel brandwerend te omsluiten, in plaats van dat deze steeds afzonderlijk moeten omsloten zijn. En de voorschriften voor hydraulische liften zijn aangepast zodat machinekamerloze hydraulische liften mogelijk zijn.

Het koninklijk besluit van 20 mei 2022 bevat ook talrijke aanpassingen en wijzigingen die de bestaande voorschriften inzake de brandveiligheid van de nieuwe op te richten gebouwen verbeteren en verduidelijken, maar ook bijkomende mogelijkheden bieden met gelijkwaardige oplossingen die voorheen niet toegestaan waren in deze gebouwen.

Wij publiceren hier documenten waarin de gewijzigde passages gemarkeerd zijn:

Verslag aan de Koning

Download hieronder het Verslag aan de Koning voorafgaand aan het KB van 20 mei 2022

Het Verslag aan de Koning heeft tot doel de Koning alle uitleg te geven die nodig is voor een goed begrip van de tekst, zodat hij met kennis van zaken kan ondertekenen. Een Verslag aan de Koning moet niet worden beschouwd als wetgeving, maar als een interpretatie van de wetgeving die er deel van uitmaakt.

Het Verslag aan de Koning is de facto vastgesteld op de datum van publicatie en geeft derhalve de stand van de techniek en de kennis op die datum weer. Latere wijzigingen in wetgeving en interpretaties zijn niet in dit verslag opgenomen.

Wij nodigen u dan ook uit de andere op onze website beschikbare interpretaties te raadplegen, met name die betreffende latere wijzigingen van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994.

Informatiesessies

Om te helpen om de wijzigingen voor de parking, die op 1 juli 2022 in werking treden, te kennen en te begrijpen, heeft de FOD Binnenlandse Zaken een presentatie in mei 2022 gegeven tijdens een studiedag georganiseerd door Fireforum:

23.06.2022
Interprétation
6 pagina's