Interpretatie - Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Stabiliteit bij brand van verlaagde plafonds

Brandweer
Basisnormen
Brandpreventie

Geïnterpreteerde wetgeving

Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.
Van toepassing in:
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Stabiliteit bij brand van verlaagde plafonds

Het bijgevoegde document, beschrijft de beproevingsprocedure en de criteria nodig om te voldoen aan het volgende voorschrift:

«[…] hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van een ½ h.» of

«[…] hebben de verlaagde plafonds […] een stabiliteit bij brand van een ½ h volgens NBN 713-020.» 

15.09.2011
Interpretatie
7 pagina's