Interpretatie - Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Middelhoge gebouwen

Brandweer
Basisnormen
Brandpreventie

Geïnterpreteerde wetgeving

Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.
Van toepassing in:
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Middelhoge gebouwen

In middelhoge gebouwen (MG) gebeurt de interventie van de brandweer onder andere via de autoladder.
De nuttige hoogte van 25 m van een autoladder van 30 m bepaalt de klassering als middelhoog of hoog gebouw.

De aanwezigen van de bovengrondse bouwlagen kunnen enkel het gebouw verlaten via de binnentrappen, maar kunnen ook gered worden via de autoladder. 

 

Gerelateerde informatie

 

 

24.01.2013
Interpretatie
1 pagina