Interpretatie - Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Hoog gebouw

Brandweer
Basisnormen
Brandpreventie

Geïnterpreteerde wetgeving

Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.
Van toepassing in:
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Hoog gebouwen

In de hoge gebouwen (HG) gebeurt de interventie van de brandweer in hoofdzaak via langs de binnenkant van het gebouw.

De nuttige hoogte van 25 m van een brandweerladder van 30 m bepaalt de klassering als middelhoog of hoog gebouw.

De aanwezigen van de bovengrondse bouwlagen kunnen enkel het gebouw verlaten via de binnentrappen.

 

Gerelateerde informatie

 

24.01.2013
Interpretatie
1 pagina