Interpretatie - Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Eengezinswoningen

Brandweer
Basisnormen
Brandpreventie

Geïnterpreteerde wetgeving

Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.
Van toepassing in:
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Definitie

Een ‘eengezinswoning’ wordt beschouwd als een afzonderlijk gebouw dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van één gezin. De draagwijdte van de verschillende aspecten uit deze interpretatie wordt in de volgende punten belicht. Merken wij evenwel op dat een woongelegenheid vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan worden beschouwd als een eengezinswoning, maar niet noodzakelijkerwijs als een ‘eengezinswoning’ in de zin van het voorliggend koninklijk besluit en vice versa.

15.12.2014
Interpretatie
24 pagina's