Veilig een interventie uitvoeren aan elektrische en hybridevoertuigen

Brandweer
Andere opleidingen

Onderhavige opleiding (met inbegrip van de leermiddelen, zoals het handboek en de oefeningenbladen) heeft als enige doel om technische informatie aan te reiken over de werking van elektrische en hybridevoertuigen. Deze informatie wordt uitsluitend bij wijze van voorbeeld gegeven.

De informatie en de procedures die tijdens de opleiding behandeld worden, vervangen geenszins de informatie en de procedures van de voertuigconstructeurs. Personen die aan elektrische of hybridevoertuigen werken, moeten zich altijd baseren op de instructies van deze voertuigconstructeurs.

De verantwoordelijkheid van EDUCAM en van de opleidingsverstrekkers die de opleiding verzorgen, beperkt zich tot het kader van de opleiding.

Author: 
Educam
Datum publicatie: 
01.01.2012
Aantal pagina's: 
83