De « Train-the-trainer » opleiding over de bestrijding van de risico’s inzake elektrische en hybride voertuigen, is van start gegaan

Civil protection
Fire brigade
Formation
Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) organiseert, in samenwerking met het provinciaal opleidingscentrum van Antwerpen (Campus Vesta) en de firma Educam, een opleiding inzake de « veiligheid rond elektrische en hybride voertuigen ».

Op woensdag 27 juni 2012 zijn de « Train-the-trainer » sessies voor de Nederlandstaligen van start gegaan. Ze eindigen op 13 juli 2012. De Franstalige sessies zijn verspreid over de maand juli.

De 90 instructeurs die aan deze tweedaagse opleiding deelnemen, zullen vervolgens in staat zijn om de opleiding te geven in het opleidingscentrum dat hen afgevaardigd heeft.

« De risico’s inzake elektrische en hybridevoertuigen zijn talrijk en moeilijk beheersbaar. Het herladen van deze voertuigen bijvoorbeeld, kan zorgen voor bepaalde moeilijkheden. De thermische verpakking van de batterijen kan een brand en giftige rook veroorzaken. Om de veiligheid van de burgers en van het hulpverleningspersoneel te verzekeren, is het dan ook essentieel om de risico’s inzake deze voertuigen te identificeren en de leden van de brandweer op te leiden om het hoofd te bieden aan deze risico’s », aldus Roel Stinissen, sales director van de firma Educam.

Tijdens deze opleiding leren de instructeurs om:

  • De elektrische en hybride voertuigen en de bijhorende risico’s te identificeren;
  • De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te controleren en te gebruiken;
  • Een veilige procedure toe te passen om de elektrische en hybride voertuigen te benaderen;
  • Specifieke branden van elektrische en hybride voertuigen te bestrijden (risico op uitbreiding van de brand door flash-over, specifieke toxiciteit van de rook, enz.)
  • De voertuigen buiten spanning te zetten in verschillende situaties;
  • Juist handelen bij lekkage van chemische producten uit de batterij .De chemische producten in de batterij te neutraliseren.

KCCE zorgt dat zowel didactische slides als curusboeken ter beschikking worden gesteld van de verschillende brandweerscholen.

Vanaf oktober 2012 kan de vorming voor de leden van alle korpsen beschikbaar zijn.